Kullanıcı Sözleşmesi

Atif Yilmaz
Ağustos 27, 2014
1.Sözleşmenin Onaylanması
 1. Üye veya üye olmayan genel kullanıcılar fenadami.com’u kullandığı andan itibaren bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.
2. Hizmetlerin Tanımı
 fenadami.com barındırdığı içerik, video ve animasyonlardan eğitim öğretim amacıyla yararlanılması hizmetini sunar.
3. Fenadami.com üyelik sistemi
 1.  fenadami.com’un üyesi kendisinin belirleyeceği bir ‘kullanıcı adı’ ve ‘şifre’ye sahip olur.
 1. ‘Kullanıcı adı’ üyeye özeldir ve aynı ‘kullanıcı adı’ iki farklı üyeye verilmez.
 2. ‘Şifre’ sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre’nin seçimi ve korunması tamamıyle kullanıcının sorumluluğundadır. Fenadami.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
 3. Fenadami.com kullanıcı bilgisini kesinlikle üçüncül şahışlarla paylaşmaz.
 4. İçerik eklemek için üyelik sistemine girilmesi gerekmektedir.
4. Üye’nin yükümlülükleri
Üye Fenadami.com sitesinden yararlandığı sırada,
 1. Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
 2. Fenadami.com servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Fenadami.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Fenadami.com’un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
 3. Fenadami.com’ de sunulan hizmetlere Fenadami.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Fenadami.com”un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
 4. Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü fenadami.com’un sorumlu olmayacağını,
 5. Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
 6. Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
 7. Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,
 8. Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
 9. Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,
 10. Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,
 11. Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
 12. Fenadami.com’ dan izin almadan Fenadami.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
 13. Fenadami.com’un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
 14. Kurallara aykırı davrandığı takdirde Fenadami.com’un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
 15. Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
 16. Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
 17. Üye ‘kullanıcı’ adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu  taahhüt etmiştir.
5. Fenadami.com’a verilen yetkiler
 • Fenadami.com internet üzerinden yapılan yayını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
 • Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı fenadami.com’ un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 • Kullanıcı adı ve şifresi fenadami.com tarafından kullanıcıya sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Fenadami.com, tüm alanları doldurmuş olan kullanıcıların ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.
 • Fenadami.com üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde fenadami.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, fenadmi.com’dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.
 • Fenadami.com, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Fenadami.com’un sorumlu olmadığını kabul eder.
 • Fenadami.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
 • Fenadami.com’da bulunabilecek şahsa ait dosyadan kesinlikle fenadami.com sorumlu tutulamaz.
5. Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması:
Kullanıcılar edinilen her türlü bilginin  kişisel kullanım amaçlı olduğunu, ticari amaçlı olmadığını kabul eder.
6. Fesih
Fenadami.com dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Fenadami❤com
Beta Sürüm
Geri Sayım Kodu

Üye OlŞifremi Unuttum